tel: 505 137 794     tel: 14 68 49 505

Regulamin Organizacji Urodzin Dla Dzieci

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizacja urodzin jest możliwa w każdym dowolnym terminie, ustalonym wcześniej z właścieielem lokalu.

2. Rezerwacja Urodzin organizowana jest we wcześniej ustalonych przedziałach godzinowych (max. 3 godziny zegarowe). W szczególnych przypadkach może zostać on wydłużony po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem lokalu . Organizator imprezy ma prawo przybyć max 30 min przed rozpoczęciem przyjecia w calu przyozdobienia sali wg swojego uznania, jak również 15 min po jego zakończeniu na tzw pożegnanie gości.

3. Stałą opiekę nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego sprawuje rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta, ponosi on tym samym pełną odpowiedzialność za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejższego regulaminu ( w wysokości kosztów usuniecia szkody lub naprawy zniszczenia)

4. Konsumpcja dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejsca, tj. przy stoliku.

5. Organizator ma mozliwość przyniesienia swoich przekąsek i tortu urodzinowego dla gości, (po wcześniejszym ustaleniu ) który ponosi pełną odpowiedzialność za ich konsumpcję. Istnieje również możliwość wypożyczenia zastawy do nich w cenie 5zł /szt

6. W ramach organizowanego przyjęcia urodzinowego w Bartollinim pozostają dostępne miejsca dla klientów indywidualnych. Co wiąże się z brakiem możliwości rezerwacji sali na wyłączność przyjęcia w godzinach otwarcia lokalu.

§ 2 Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego

1. Rezerwacja terminu na przyjęcie urodzinowe może zostać dokonana osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 505 137 794 podczas wstępnej rezerwacji należy podać: termin, godziny odbywania się przyjęcia urodzinowego, imię i nazwisko organizatora , przybliozona liczba gości oraz numer telefonu do kontaktu.

2. Rezerwacja Strefy Urodzinowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego przy której pobierany jest zadatek w kwocie 50zł który gwarantuje rezerwacje terminu imprezy, zadatek płatny jest najpóżniej do 5 dni od chwili rezerwacji terminu, w przypadku braku wpłaty właściciel będzie miał możliwość zwolnić miejsce dla innych rezerwacji.

3.Jeżeli właściciel lokalu odwołuje zaplanowaną impreze urodzinową z własnych przyczyn jest zmuszony zwrócić zadatek.

Natomiat w przypadku jeśli impreza nie może odbyć się w danym terminie Właściel może zaproponować nowy termin imprezy a jeśli to Organizator rezygnuje z przyjecia zadatek zostaje bezzwrotny.

4.Wszelkie zmiany dotyczące imprezy jak również POTWIERDZENIE odbycia się owego przyjecia należy zgłaszać najpóźniej 2 dni od planowanej daty przyjęcia urodzinowego. W przypadku braku potwierdzenia imprezy będzie ono uważane za NIE AKTUALNE.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 ustawy o ochronie danych osobowych RODO informuje się, że dane Klientów będą przetwarzane wyłacznieprzez właściciela lokalu, który jest Administratorem Danych.