tel: 505 137 794     tel: 14 68 49 505

Organizacja imprez

REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN DLA DZIECI

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizacja urodzin jest możliwa w każdym dowolnym terminie, ustalonym wcześniej z właścicielem lokalu.

2. Rezerwacja Urodzin organizowana jest we wcześniej ustalonych przedziałach godzinowych (max 3 godziny zegarowe). W szczególnych przypadkach może zostać on wydłużony po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem lokalu . Organizator imprezy ma prawo przybyć max 30 min przed rozpoczęciem przyjęcia w calu przyozdobienia sali wg swojego uznania, jak również 15 min po jego zakończeniu na tzw pożegnanie gości.

3. Stałą opiekę nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego sprawuje rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta, ponosi on tym samym pełną odpowiedzialność za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego regulaminu ( w wysokości kosztów – usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia)

4. Konsumpcja dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejsca, tj. przy stoliku.

5. Organizator ma możliwość przyniesienia swoich przekąsek i tortu urodzinowego dla gości, (po wcześniejszym ustaleniu ) który ponosi pełną odpowiedzialność za ich konsumpcję. Istnieje również możliwość wypożyczenia zastawy do nich w cenie 5 zł /szt

6. W ramach organizowanego przyjęcia urodzinowego w Bartollinim pozostają dostępne miejsca dla klientów indywidualnych. Co wiąże się z brakiem możliwości rezerwacji sali na wyłączność przyjęcia urodzinowego w godzinach otwarcia lokalu.

§ 2 Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego
1. Rezerwacja terminu na przyjęcie urodzinowe może zostać dokonana osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 505 137 794 podczas wstępnej rezerwacji należy podać: termin, godziny odbywania się przyjęcia urodzinowego, imię i nazwisko organizatora , przybliżoną liczba gości oraz numer telefonu do kontaktu.

2. Rezerwacja Strefy Urodzinowej jest jednoznaczne akceptacją niniejszego Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego.
3. Wszelkie zmiany dotyczące imprezy jak również POTWIERDZENIE odbycia się owego przyjęcia należy zgłaszać najpóźniej 2 dni od planowanej daty przyjęcia urodzinowego. W  przypadku braku potwierdzenia imprezy będzie ono uważane za NIEAKTUALNE.

4. Menu na przyjęcie urodzinowe ustalane jest indywidualnie pod życzenie każdego klienta . Dania i napoje są oferowane po cenach w Menu która jest dostępna w karcie jak również na naszej stronie internetowej. W przypadku gdy napoje nie zostaną zakupione w
naszej restauracji zostanie naliczona opłata w wysokości 20% od przyniesionych napojów w cenach oferowanych w naszej karcie.
5. Rozliczenie przyjęcia urodzinowego jest zależne od ilości zamówionych posiłków i napojów i następuje po zakończeniu przyjęcia urodzinowego gotówką przy punkcie obsługi klienta.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 ustawy o ochronie danych osobowych RODO informuje się, że dane Klientów będą przetwarzane wyłacznie przez właściciela lokalu, który jest Administratorem Danych. Schlüsseldienst Berlin Friedrichshain uważa, że to świetny pomysł na wakacje.